เทพสนิท โรงเรียนอนุบาลและเนอสเซอรี่

0-2392-0663, 0-2390-2638
thepsanit@windowslive.com

ข้อมูลธุรกิจ

เทพสนิท เป็นโรงเรียนอนุบาลและสถานรับเลี้ยงเด็กในย่าน เอกมัย-พระโขนง บนถนนสุขุมวิท ซึ่งเปิดรับเด็กเล็กตั้งแต่อายุ 1  ½ ปี เข้าเรียนในชั้นตรียมอนุบาลและอายุ 3 - 6 ปี ในชั้นอนุบาล 1-3 เพื่อเตรียมความพร้อมให้เด็กเข้าศึกษาต่อในชั้นประถมศึกษา

     โรงเรียนอนุบาลเทพสนิทให้ความสำคัญและส่งเสริมพัฒนาการของเด็กทั้งร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ทางโรงเรียนจึงได้จัดแบ่งพื้นที่นอกเหนือจากส่วนของห้องเรียนให้มีห้องสมุด ห้องดนตรี และสนามเด็กเล่น ในบรรยากาศโปร่งสบายและปลอดภัย  รวมถึงจัดอาหารกลางวัน นมและผลไม้ในช่วงพัก ตามหลักโภชนาการ ที่มีทั้งคุณค่าทางอาหารรสชาติและชนิดของอาหารที่หลากหลายเหมาะกับเด็ก

     การเรียนการสอนโรงเรียนเป็นหลักสูตรภาษาไทย ทางโรงเรียนเปิดโอกาสให้เด็กได้เรียนรู้ผ่านการเล่นและลงมือปฏิบัติ มีกิจกรรมที่ส่งเสริมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สิ่งต่างๆเหล่านั้นจะช่วยพัฒนาทักษะในการอยู่ร่วมกัน อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งเมื่อเด็กต้องปรับตัวเข้าสู่สังคมและเผชิญกับโลกภายนอก

 

สินค้าและบริการ

โรงเรียนอนุบาลเทพสนิท ย่านสุขุมวิท เอกมัย พระโขนง เป็นโรงเรียนอนุบาล เนอสเซอรี่ สถานศึกษาและเลี้ยงดูเด็กเล็ก อายุ 1 ½ ปี ถึงอายุ 6 ปี เพื่อให้มีพัฒนาการที่เหมาะสม ทั้งร่างกาย จิตใจ อารมณ์สังคม และสติปัญญา ภายใต้การดูแลของคุณครูและพี่เลี้ยงที่เอาใจใส่บุตรหลานของท่าน สร้างความอบอุ่นใจให้ผู้ปกครองได้เป็นอย่างดีตลอดมา

จัดการด้านสถานที่เรียน ห้องนอน ห้องสมุด รวมไปถึง อาหารที่มีคุณภาพเหมาะสมกับวัย มีสุขอนามัยด้านความสะอาด ปลอดภัย สำหรับเด็ก

ด้านการเรียน ฝึกฝนพัฒนาการและทักษะการฟัง คิด พูด อ่าน เขียน 

ด้านพัฒนาการทางร่างกาย มีสนามเด็กเล่น พร้อมเครื่องเล่นเพื่อสุขภาพและความแข็งแรงเจริญเติบโตของเด็ก และยังสามารถวิ่งเล่นได้อย่างสนุกสนานและปลอดภัย จัดกีฬาปิดภาคเรียน เสริมสร้างความสามัคคีและการมีน้ำใจนักกีฬา

ด้านจิตใจ และอารมณ์ ดูแลด้านอีคิว ฝึกฝนกิจกรรมของเด็ก เช่น การเล่านิทาน เล่นเกมการศึกษา การเรียนรู้เกมเพื่อส่งเสริมการสังเกต การรอคอย การคิด ห้องดนตรี ห้องศิลปะ เพื่อแสดงงานฝีมือ งานศิลปะ

ด้านสังคม ฝึกฝนมารยาทและสอนทักษะการเข้าสังคม มีการจัดกิจกรรมวันสำคัญ วันเด็ก วันพ่อ วันแม่ วันไหว้ครู วันสำคัญทางศาสนา

ห้องนอนสำหรับเด็กที่สะอาด ถูกสุขลักษณะ แบ่งตามอายุและชั้นเรียน

ห้องสมุดที่รวบรวมแหล่งความรู้และนิทานต่างๆเพื่อเสริมสร้างทักษะในการอ่าน การฟัง การคิด และการมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีของเด็ก

ปณิธานของเรา เด็กวันนี้ต้องเป็นผู้ใหญ่ที่ดีและเก่งในวันหน้า เราเล็งเห็นและให้ความใส่ใจ เสริมสร้างพื้นฐานการศึกษาและพัฒนาการของเด็กเล็ก ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญยิ่งที่ผูกพันถึงอนาคตของชาติ ดูแลลูกหลานอันเป็นที่รักของท่านดั่งญาติมิตร

แคตตาล็อกออนไลน์

 • เทพสนิท โรงเรียนอนุบาลและเนอสเซอรี่ - วันไหว้ครู

  วันไหว้ครู

 • เทพสนิท โรงเรียนอนุบาลและเนอสเซอรี่ - พัฒนาการเด็ก

  พัฒนาการเด็ก

 • เทพสนิท โรงเรียนอนุบาลและเนอสเซอรี่ - กิจกรรมในโรงเรียน

  กิจกรรมในโรงเรียน

 • เทพสนิท โรงเรียนอนุบาลและเนอสเซอรี่ - คุณครูและพี่เลี้ยงคอยดูแล

  คุณครูและพี่เลี้ยงคอยดูแล

 • เทพสนิท โรงเรียนอนุบาลและเนอสเซอรี่ - โรงเรียนอนุบาลแนะนำ

  โรงเรียนอนุบาลแนะนำ

 • เทพสนิท โรงเรียนอนุบาลและเนอสเซอรี่ - ฝึกพัฒนาการกล้ามเนื้อ

  ฝึกพัฒนาการกล้ามเนื้อ

 • เทพสนิท โรงเรียนอนุบาลและเนอสเซอรี่ - ศิลปะเด็ก

  ศิลปะเด็ก

 • เทพสนิท โรงเรียนอนุบาลและเนอสเซอรี่ - กิจกรรมเสริมทักษะ

  กิจกรรมเสริมทักษะ

 • เทพสนิท โรงเรียนอนุบาลและเนอสเซอรี่ - ดูแลเด็กเป็นอย่างดี

  ดูแลเด็กเป็นอย่างดี

 • เทพสนิท โรงเรียนอนุบาลและเนอสเซอรี่ - สนามเด็กเล่น

  สนามเด็กเล่น

ที่อยู่

เทพสนิท โรงเรียนอนุบาลและเนอสเซอรี่

ที่อยู่
56/3 ถนนสุขุมวิท 63 แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 
โทรศัพท์
แฟกซ์
อีเมล
เวลาทำการ

จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:45-14:30

พิกัด

13.723826,100.587589